5-sjoofartens-hus.jpg
Inngangsparti
Sjøfartens Hus
4-sjoefartens-hus.jpg
Sjøfartens Hus
3-formannsveggen.jpg
Formannsveggen
Jubileumsmiddagen.jpg
2-moeterom.jpg
Møterom
Skomvaer salong.jpg

Skomvær salong

previous arrow
next arrow

54 av foreningens 136 medlemmer var til stede ved den første fysiske generalforsamling siden 2019.

Årsmelding og regnskap ble godkjent og nytt styre ble enstemmig valgt.

Ved middagen etter møtet deltok 65. Ordfører Robin Kåss og representanter for Skien og Langesund Sjømannsforeninger deltok. Menyen denne gang var erter og saltkjøtt.

Kongen hilste forsamlingen, opplest av eldste æresmedlem. To nye æresmedlemmer ble utnevnt.

I følge god tradisjon sender POS foran hver generalforsamling en hilsen til Kongen med ønske om god seilas i året som kommer. Kongens svar ble lest av Rolf Andersen ved middagen: «Jeg takker for hilsenen fra Porsgrund og Omegns Sjømandsforening og sender alle som er samlet til foreningens 176. Generalforsamling den 28. januar 2023 mine beste ønsker. Harald R.» Hilsenen ble etterfulgt av Kongens skål og Kongesangen.

Oppsummert i årsmeldingen skriver styret at 2022 fortsatt var preget av restriksjoner. Årsmøtet 2022 ble avholdt digitalt. Den planlagte jubileumsfesten ble utsatt til 11. juni. Høsten 2022 er møter og spiseaftener avholdt i henhold til plan. 

Foreningen benytter Vauvertsalen og samarbeidet med Vitensenteret fungerer godt. Styret arbeider fortsatt med å få til en utvidelse av utstillingen i første etasje om vår sjøfartshistorie og ønsker bruk av alle monterne slik vi hadde tidligere, og arbeider fortsatt med spørsmål om husleie og deling av fellesutgifter for bruk av Sjøfartens Hus. Det er stor interesse for vår 10-kaffe hver dag, der de av medlemmene som har lyst og tid kan komme for en prat i salongen.

Etter valget består styret i 2023 av: Formann Carl F. Schrumpf, nestformann Helge A. Larsen, kasserer Eivind H. Abrahamsen, sekretær Thor Edvardsen, styremedlemmer: Terje I. Hansen og Helge Pedersen. Varamedlemmer: Stig M. Pettersen-Moe og Jan Ove Hansen. Valgkomitéen til neste generalforsamling består av Alf Westli, Trond Reiulfsen og Olav J. Fjære. 

Helge A. Larsen og Hans Lindseth, mangeårig medlem og tidligere formann, ble utnevnt til æresmedlemmer. Utgående medlemmer at styret ble takket med blomster.

Hans Edvard Kjølseth gikk av etter 40 år som bestyrer av foreningens legater. Han ble behørig takket med blomster. Gunnar Gauslaa er ny legatbestyrer.

Foreningens regnskap og legatregnskapene for 2022 ble enstemmig godkjent.

I jubileumsåret ble det også utgitt en bok, som har vært tradisjon i foreningen hvert 25. år. Årets boktittel er: ..med havsalt i hår… En maritim minnebok. Alle medlemmer har fått boken.

Til middagen etter generalforsamlingen var inviterte gjester, ordfører Robin Kåss og representanter for Skien og Langesund Sjømannsforeninger, til stede. Til sammen gikk 65 til bords til ekte sjømannskost, erter og saltkjøtt.

Ordfører Robin Kåss takket for et velsmakende måltid med godt drikke og berømmet kokk og serveringspersonalet. Han påpekte foreningens viktige rolle for bevaring av sjøfartshistorien og POS betydning for byen, både sosialt og kulturelt.

1

POS har ikke hatt fysisk Generalforsamling siden 2019 på grunn av restriksjoner og smittevern. 54  av foreningens 136 medlemmer deltok i årets møte etterfulgt av middag.

Helge aeresmedlem takker

 Nestformann Helge A. Larsen takker for utnevnelsen til Æresmedlem. - Dette kom overraskende, men det var hyggelig, sa han.

Ingen hendelser

Her er vi

Støtt oss i Grasrotandelen

grasrotandelen
Send SMS til 2020
"Grasrotandelen 979254539"

logo porsgrund sjomannsforening

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Porsgrund og Omegns Sjømandsforening
Tollbodgata 23
3933 Porsgrunn

E-post: porsgrunn1847@gmail.com

Webdesign ©2022 av Web Norge